Sinds 1 april 2013 is er veel veranderd met betrekking tot het chippen en registreren van honden. Hieronder vindt u de meest recente informatie over deze nieuwe regelgeving.
 


Achtergrond
Ondanks dat de meeste mensen het beste met hun huisdier voor hebben, gaat het soms mis. Zelfs in een land als Nederland gaat niet iedereen op de juiste manier met honden om. Honden worden soms illegaal geïmporteerd, worden te vroeg bij hun moeder weggehaald of worden mishandeld of verwaarloosd. Om meer grip op deze situatie te krijgen en om deze misstanden te voorkomen, heeft het ministerie van Economische Zaken besloten om het chippen en registreren van honden vanaf 1 april 2013 verplicht te stellen.
 
Wetgeving
De zogenaamde chip- en registratieverplichting houdt het volgende in:

 

  • Pups die na 1 april 2013 geboren zijn, moeten binnen zeven weken na hun geboorte door een daartoe bevoegd persoon gechipt worden én het bijbehorende chipnummer moet binnen acht weken na de geboorte worden geregistreerd bij een aangewezen databank (zie hieronder).
  • Alle honden, onafhankelijk hoe oud ze zijn, die vanaf 1 april 2013 in Nederland worden geïmporteerd, moeten binnen twee weken na binnenkomst worden geregistreerd. Zij moeten voordat zij Nederland binnenkomen al een chip hebben. Indien een hond korter dan drie maanden in Nederland verblijft, vervalt deze registratieplicht. De verplichting om te chippen vervalt echter niet, want zonder chip mogen deze honden Nederland niet binnen komen.
  • Alle gegevens die aan de chip gekoppeld zijn, moeten actueel zijn en veranderingen moeten worden doorgegeven aan de databank waar de chip geregistreerd is.

De aangewezen databanken zijn onder andere BackHome Club en de Nederlandse Databank voor Gezelschapsdieren. De lijst van databanken is na te lezen op chip je dier.nl. Bevoegde personen om te chippen zijn dierenartsen en beroepsmatige chippers. Het is beroepsmatige chippers echter niet toegestaan om hun eigen dieren te chippen; dierenartsen zijn wel toegestaan om eigen dieren te chippen. Aan het niet naleven van de wetgeving rondom chippen en registreren van honden zijn boetes verbonden.

Aanschaf hond
Bij het kopen van een hond die na 1 april 2013 in Nederland is geboren, moet u controleren of deze pup een chip heeft. Het is de verplichting van de fokker om dit te regelen! U dient het chipnummer binnen twee weken over te zetten op uw naam. Dit kan via de databank waar het chipnummer geregistreerd is. Ook bij de overdracht van een oudere hond naar een andere eigenaar, bijvoorbeeld bij afstand of verkoop, geldt een termijn van 14 dagen om de hond op naam van de nieuwe eigenaar te zetten. Bewaar alle gegevens met betrekking tot de registratie van het chipnummer van uw hond zorgvuldig!

Als u zelf een hond importeert vanuit het buitenland, moet u ook binnen twee weken de registratie van het chipnummer op uw gegevens over laten zetten. Als u een hond via een ander persoon of via een andere stichting uit het buitenland haalt, moet het chipnummer geregistreerd worden op naam van degene die hem of haar geïmporteerd heeft. Als de hond aan u overgedragen wordt, moet u deze registratie weer op uw naam laten zetten.

Degene bij wie een hond verblijft, wordt als houder van het dier gezien. Ook al blijft bijvoorbeeld een stichting eigenaar van een hond en functioneert u als pleeggezin, dan moet de registratie op uw naam staan. Dit is echter alleen van toepassing als een hond langer dan drie maanden bij u verblijft. Deze bepaling geldt dus ook voor honden die niet van eigenaar wisselen, maar wel om welke reden dan ook langer dan drie maanden op een ander adres verblijven.

Katten
Voor katten is vooralsnog geen wetgeving over chippen en de registratie van deze chipnummers. Desondanks is het advies om ook katten te chippen en te laten registreren, zodat dieren die hun huis niet meer terug kunnen vinden via hun chip weer bij hun baasje terug kunnen komen.

Aanvullende informatie
Voor aanvullende informatie en toelichtingen kunt u terecht op www.licg.nl en www.chipjedier.nl. Ook kunt u altijd per email of telefonisch contact opnemen met onze klinieken.

Design by Valleiweb