Graag willen wij u wijzen op het leren omgaan met harde, vreemde geluiden. Hiermee kunt u angst voorkomen: iets wat zich kan uiten in een jaarlijks terugkerend drama in de periode rondom oud en nieuw: vuurwerkangst.

Ontstaan
Vuurwerkangst angst kan ontstaan door een nare of zelfs traumatische ervaring met vuurwerk of een ander hard geluid. De angst kan ook aangeleerd gedrag worden, door het onbedoeld bevestigen van angst door een dier te troosten na een schrikreactie. Daarom is het belangrijk om honden op jonge leeftijd te laten wennen aan harde geluiden en knallen en om op een juiste manier te reageren als uw hond ergens van schrikt. Bij volwassen honden kost het namelijk veel meer tijd en energie om angst beheersbaar te maken. Het is daarom eenvoudiger om ongewenst gedrag te voorkomen dan om het weer af te leren.

Training
Veel fokkers laten een pup geleidelijk wennen aan knallen en aan harde onverwachte geluiden. Het belang van de vroege gewenning is namelijk dat puppy’s in staat zijn om dingen, die ze op jonge leeftijd leren, te generaliseren. Ze hoeven om deze reden niet te wennen aan alle verschillende harde geluiden die er bestaan; enkele harden geluiden, zoals een vrachtwagen of knallende ballonnen, zijn voldoende. Als een pup op latere leeftijd plotseling een ander hard geluid hoort plaatst hij het bij de ‘harde geluiden’ en zal hij hier niet of minder van schrikken. Deze training op zeer jonge leeftijd is echter niet voldoende om een leven vrij van angst voor geluiden te garanderen! Daarom is het van belang om de training bij u thuis door te zetten en regelmatig te herhalen; ook op latere leeftijd! Bij de juiste opbouw van de training kunt u de pup geleidelijk laten wennen aan geluiden: desensitiseren.
 
U kunt samen met uw hond trainen om te wennen aan harde geluiden. Dit kan bijvoorbeeld door spelenderwijs samen ballonnen kapot te maken, bijvoorbeeld door de ballonnen weg te rollen en de pup erachteraan te laten lopen. De pup zal dan waarschijnlijk het ballonnetje kapot bijten en dit geeft een knalletje of plofje. Het is niet de bedoeling dat u de ballonnen kapot trapt, want dit geeft een te harde knal. De eerste keer kunt u deze ballonnen het beste vullen met water, zodat de knal zachter is. Hierna kunt u geleidelijk overstappen op met lucht gevulde ballonnen. Tijdens het kapot maken van de ballonnen moet u zorgen voor een prettige afleiding voor de pup, bijvoorbeeld in de vorm van lachen. Dit is namelijk een grote beloning voor een pup. Let wel op dat de pup tijdens de training niet (de resten) van de ballonnen opeet.

Andere geluiden, zoals klappertjespistolen en kindervuurwerk, zijn ook geschikt. Het is belangrijk om zelf geen schrikreactie te laten zien en de pup niet te belonen door ‘naar hem te kijken of troostend te praten’. Deze aandacht ervaart de hond als beloning en dus wordt angstig gedrag of een schrikreactie bevestigd. Het is echter niet de bedoeling om de pup aan zijn lot over te laten en volledig te negeren!

Als uw hond angst vertoont voor de harde geluiden, moet u hem of haar geen plotselinge aandacht geven in de vorm van kijken, belonen of aaien. U mag uw hond echter wel steunen, bijvoorbeeld als de pup op uw voet komt zitten. U kunt hem dan laten zitten, maar u moet geen overdreven aandacht aan hem geven, zoals druk, troostend praten of overdreven aaien. Hiermee bevestigt u namelijk dat hij een reden heeft om bang te zijn.

Het advies is om de training tegen angst voor geluiden al eind oktober / begin november te beginnen, aangezien er bij eventuele problemen nog voldoende tijd is om begeleiding te vragen bij een dierenarts of gedragsdeskundige. Naast deze training kunt u ook gebruik maken van de zogenaamde ‘vuurwerk CD’. Op deze CD staan diverse geluidsfragmenten die met een verschillende intensiteit knallen en vuurwerk laten horen. Ook voor deze training geldt dat u het moet combineren met een prettige ervaring in een vertrouwde omgeving. Geleidelijk kunt u de geluiden steeds harder laten afspelen. Het is belangrijk om het gedrag van de pup te observeren in een ontspannen situatie.

Lees voor gebruik van de cd eerst goed de gebruiksaanwijzing! Mocht uw hond onrustig worden van de geluiden, kunt u het beste de training stoppen en de training op een lagere intensiteit pas hervatten als uw hond gekalmeerd is. Gedurende de training leert uw hond de geluiden koppelen aan de prettige ervaring van de afleiding. Zo associeert uw pup de knallen met een leuke ervaring en worden harde geluiden leuk! Het is van belang dat u de intensiteit van de training geleidelijk verhoogt. Als u de pup te snel aan te veel geluid blootstelt, kan dit namelijk een traumatische ervaring tot gevolg hebben.

Een goede puppycursus zal overigens ook aandacht besteden aan omgaan met rare geluiden, zowel tijdens een zomer- als een wintercursus. Het advies is om niet met een pup naar een groepstraining voor vuurwerkangst te gaan. Over het algemeen komen op deze trainingen honden die al angst voor vuurwerk hebben ontwikkeld en bij een pup is het doel om deze angst te voorkomen. In deze groepslessen worden honden namelijk vaak al geconfronteerd met (echt) vuurwerk. Daarnaast kan een instructeur in een groepstraining nooit inschatten hoe het gedrag of de stress signalen van iedere pup afzonderlijk zijn. Bovendien kan de pup ‘afkijken’ hoe andere pups reageren en het (angst)gedrag van hen overnemen!

Tot slot
Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen over vuurwerkangst of wilt u advies over de mogelijkheden voor uw pup, dan helpen wij u graag in een van onze praktijken.

Er is nu nog veel te bereiken in de training van uw pup: jong geleerd is oud gedaan!
Design by Valleiweb